lørdag, marts 31, 2007

The Jiggly Room læser jeg Jyllands Postens Jakob Levinsen citeret. Han er redaktør - kultur- eller litteratur- - det er ikke lige til at finde ud af på JP’s hjemmeside. Han siger blandt andet dette: ”Jeg mener: alene Sara Blædels pressebilleder er mere gennemslagskraftige end det meste, der nogensinde er kommet ud fra Forfatterskolen. Og hvem er det så lige, der har et problem?”

Jamen, er det ikke yndigt?

Hvedekorn


Årets første Hvedekorn er et rigtig fint nummer. Billedkunstneren Christian Finne har boltret sig; særligt på det overtegnede omslag og tidsskriftets titel står så usynligt og gult, meget påskeagtigt, meget fint. Der er bidrag fra 24 forfattere i dette nummer, som sædvanligt alt fra debutanter til ældgamle, afdøde sværvægtere. Blandt andet er der nye digte fra F. P. Jac og Jens Blendstrup og Per Aage Brandt. Mine personlige favorittekster i dette nummer er skrevet af Ulf Karl Olov Nilsson (oversat af mig), Hans Lucht, Maja Lucas, Susanne Christensen, Eske K. Mathiesen og Frank O’Hara (oversat af Glenn Christian og Niels Frank).Hvedekorn 1/2007
Redaktion: Morten Søndergaard og Tomas Thøfner og Christian Lemmerz.
Redaktionssekretær: Martin Glaz Serup

fredag, marts 30, 2007

Husk sidste tilmelding den 1. april!

Til Litlive-seminaret på Biskops Arnö med overskriften Alternativ publicering / Litterær innovation, om en ny nordisk litterær offentlighed, der springer ud af netpublicering, blandt andet, blogs, netmagasiner med mere. Der er ca. 25 pladser ledige med rejse, deltagelse og ophold betalt. Caroline Bergvall (UK), Hubert van den Berg (NL), Leevi Letho (FI), Marianne Ping Huang (DK) og Magnus Bärtås (S) kommer - blandt andre - og taler.

Deltagere fra hele Norden indbydes hermed - skynd jer at skriv til: exp.biskops-arno@folkbildning.net

torsdag, marts 29, 2007

Nordisk litteratursamarbeid i en ny tid

Mouritz/Hørslev Projektet

Der er kommet en masse nye tidsskrifter, de ligger her i bunker, nogle af dem har jeg ovenikøbet fået læst, men det er svært også at få tid til at skrive noget om dem også, synes jeg, selvom jeg ihvertfald havde tænkt mig at skrive noget om de nye numre af Apparatur og Den Blå Port og Hvedekorn, hvis vi kun skal fokusere på de danske. Der er jo også Bogens verden (tema: Dansk Verdenslitteratur?), Banana Split (tema: Queer), Passage (tema: Kirsten Thorup) og Standart (tema: litteratur og politik 2/2).

Og så læste jeg for nylig et spændende essay i London Review of Books, en anmeldelse af den kommende Susan Sontag-essaysamling, hendes første posthume bog, og af kæresten Annie Leibovitz' fotobog. Det var ikke fordi at anmeldelsen var god eller godt skrevet at det var spændende læsning, og jeg følte mig ærlig talt temmelig uenig med skribenten (forfatteren Jenny Diski), men dét i sig selv forekom temmelig produktivt for tanken. Det kunne man have skrevet en hel opsats om. Det gør jeg ikke.

Her har Paal Bjelke Andersen lagt lidt ud til folket. Det kan man muntre sig med til vi ses igen. Don't know where, don't know when. Netforbindelsen er upålidelig på Fanø.

lørdag, marts 24, 2007

onsdag, marts 21, 2007

Apparatur hos Decembristerne/KBH

Torsdag den 22. marts, kl. 18-21

18:00 – Oplæsning af Martin Glaz Serup

18:30 – Oplæsning af Ursula Andkjær Olsen

19:00 – Performance

19:30 – Oplæsning af Seimi Nørregaard

20:30 – Oplæsning af Maja Lucas

Søndag den 25. marts, kl. 15-18

15:00 – Oplæsning af Maja Lee Langvad

15:30 – Oplæsning af Mette Moestrup

16:00 – Musik af Mads Mouritz, lavet i samarbejde med Lone Hørslev

16:45 – Noise!

"Enhver 'direkte' kritisk holdning til samfundet er forgæves, hvis den beror på illusionen om en marginal position, hvad der i dag er umuligt og sågar regressivt."

- Nicolas Bourriaud i Relationel æstetik i Morten Sallings danske oversættelse (2005).
Litteraturliste, En ny biografisme...

Call-for-Papers, Avantgarde and Violence...

Verdens Poesidag

Fra Wikipedia: World Poetry Day is on March 21, and was declared by UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in 1999. The purpose of the day is to promote the reading, writing, publishing and teaching of poetry throughout the world and, as the UNESCO session declaring the day says, to “give fresh recognition and impetus to national, regional and international poetry movements.”

tirsdag, marts 20, 2007


Verdens poesidag, i morgen, hvis man er i Stockholm...

Tom Beckett, hvis man har viljen til at udveklse...

Med plads til hundrede køer, den var der en der blev glad for...

Klaus Høeck, Rollerball...

Alternativ publicering / Litterär innovation?

NORDENS BISKOPS-ARNÖ
S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. Fax +46 (0)171 520 82
E-post: exp.biskops-arno @folkbildning.net


År 2007 arrangerar Nordens Biskops Arnö tre författarseminarier:

1. 10 -13 maj 2007 ett seminarium som vänder sig till de mer etablerade, skönlitterära författarna med rubriken "Alternativ publicering/ Litterär innovation?". Anmälningar före 1 april.

2. 31 maj - 3 juni 2007 ett seminarium för barn- och ungdomsboksförfattare samt illustratörer med rubriken "In i barndomslandet - barndomens återkomst". Anmälningar före 1 april.

3. 26 - 30 juni ett nordiskt debutantseminarium för nordiska
författardebutanter. Anmälningar före 1 maj.

Deltagande och anmälan

Dessa seminarier arrangeras med stöd från Nordiska Ministerrådet och i samarbete med de nordiska författarföreningarna. Seminarierna är öppna för alla i Norden verksamma författare. Anmälan kan göras till någon författarföreningarna eller direkt till Nordens Biskops Arnö. Eftersom deltagarna i seminariet Alternativ publicering kan förväntas utgöras också av personer som inte är medlemmar i författarföreningarna, ber vi föreningarna sända vidare anmälningar till Biskops Arnö, så att vi får sätta samman den slutliga deltagarlistan i samarbete med redaktionen för Litlive.
Kostnaden för resa och upphälle täcks genom stipendier som fördelas
bland deltagarna med syfte att tillförsäkra seminariet en representativ, nordisk sammansättning.


Deltagarantalet är alltså begränsat. Det finns möjlighet för ytterligare ett antal intresserade att delta för en seminarieavgift på 2500 kronor. Det kan också vara möjligt att till en mindre kostnad ta del av seminariets föreläsningar.

Det förutsätts att deltagare under 36 år söker resebidrag från den
särskilda nordiska stipendieordningen Sleipner.


Presentation av 2007 års seminarier

1. 10 -13 maj 2007 "Alternativ publicering/ Litterär innovation?"


Seminariet är ett samarrangemang mellan Biskops Arnö och nätportalen Litlive (med författare och kritiker från Skandinavien som redaktörer: Pablo Henrik Llambias, Martin Glaz Serup från Danmark, Annelie Axén från Sverige och Mariann Enge från Norge).
Litlive är i färd med att utvidga sitt arbete från Danmark till Norden och seminariet ska ses som ett tillfälle för författare och nyetablerade nätaktörer att träffas på Biskops Arnö för fortsatt nordiskt nätverksbygge.

Seminariets tema:
Syftet med seminariet är att diskutera nättidskrifter och bloggpublikationer som en ny litterär offentlighet, en företeelse som kommit att bli en förlängning av det sammanhang som under föregående sekel skapats av små förlag/tidskrifter.
(Titeln på seminaret utgår från Charles Bernsteins inflytelserika artikel från 1993, Provisional institutions: Alternative presses and poetic innovation.)

Seminariet vill sätta fokus på följande frågeställningar:

- nätmediets speciella möjligheter; gratisprincipen, tillgängligheten, nedbrytning av geografiska gränser, demokratipotentialen, möjligheten till omedelbar respons, interaktivitet, kollektiva projekt samt uppmärksamma
hur litterära verk kan förflytta sig mellan olika medier (nätprojket blir böcker och omvänt).
- hur påverkar nätmediet skrivandet? Processkrivande? Dagbokslitteratur? Ögonblickslitteratur? Bloggen som litterär genre? Hur förhåller sig nätet till traditionell utgivning i bokform?
- Finns det outnyttjade möjligheter? Kan nätet användas på andra sätt, litterärt/kritiskt?

Programmet är inte helt färdigt. Vi räknar med ett möte där alla
deltagare bidrar med sina erfarenheter men följande personer har tackat ja till att föreläsa över seminariets ämne: Caroline Bergvall, brittisk-norsk poet, Hubert van den Berg, litteraturvetare från Holland, Marianne Ping Huang, dansk litteraturvetare och kritiker och Leevi Lehto, finsk poet,
översättare och programmerare.

Seminariet leds av Mariann Enge och Martin Glaz Serup från Litlive och Ingmar Lemhagen från Nordens Biskops Arnö. Anmälan före 1 april.


2. 31 maj - 3 juni 2007 In i barndomslandet - barndomens återkomst.
Ett seminarium för författare och illustratörer av barnböcker

Oplæg:
1. Clarence Craaford, psykoanalytiker, författare Med utgångspunkt från sin bok Barndomens återkomst (1996), som alla seminariedeltagare erhåller i förväg, talar han om ”minnets irrvägar från psykoanalytikerns synpunkt: De vildaste fria fantasierna avslöjar de djupaste sanningarna. Det är inte
så lätt att fantisera en skröna”.

2. Tordis Ørjasæter, pedagog, författare, som i In i barndomslandet (2005) visar hur barndomsminnen förvaltas i mogna författar-
skap med utgångspunkt från en undersökning av texter av Selma Lagerlöf, Sigrid Undset och Tove Jansson.

3. Ulf Stark, mångsidig författare i skilda genrer. Den egna barndomen är alltid närvarande i hand texter. Ex: Mitt liv som Ulf.

Workshoptema:
Deltagarna bearbetar i text och bild sina egna och kamraters
"barndomsbilder". Övning i att bejaka och aktualisera den egna barndomen och samtidigt reciprokt "ta in" och ta hand om den andres bilder. För alla är ju barndomen så närvarande, ibland som negation men alltid som styrande kraft. Det handlar om att formulera sig i texter som knyter an också till barndomens "täckminnen", Crafoords begrepp för minnen vi diktar för att uthärda, förstå, härbergera barndomsupplevelser.

När deltagare utsetts kommer vi att sända ett ex. av Ørjasæters och
Craafords böcker till var och en. En bok av Ulf Stark kommer också att utdelas till deltagarna.

Anmälan om deltagande sker till respektive författarförening, som sedan meddelar Biskops-Arnö. Antalet deltagare kvoteras enligt klassisk modell(se ingress). Vi ser emellertid gärna att Författarföreningarna i Norge, Finland, Dammark, Sverige överväger att sända en representant, som har icke-nordisk kulturbakgrund, d v s är invandrad författare eller författare som skriver på annat språk än de som historiskt sett förekommer i Norden.

Stig Dagerman säger i Ett barns memoarer: Som barn är vi alla diktare. Aksel Sandemose i En flygting krysser sit spor: Ungdomen är den tid då vi lär oss vilken mask vi skall bära.
Detaljprogram och praktiska upplysningar inom kort.

Seminariet leds av författaren Kalle Güettler och Birgitta Östlund från Biskops Arnö Anmälan före 1 april.

3. 26 - 30 juni Nordisk debutantkurs

Till debutantseminariet inbjuds som vanligt deltagare
som just har debuterat eller står i begrepp att debutera som författare. Vistelsen vid seminariet kan betraktas som ett debutantstipendium. Deltagare utses av författarföreningarna inom respektive språkområde. Arbetet utgår från de deltagande debutanternas egna texter. Dessutom medverkar ett par inbjudna föreläsare och de författare som fungerar som handledare under veckan. Förra årets handledare var Majse Aymo-Boot från Danmark, Agneta Enckell från Finland och Erling Kittelsen från Norge. Vi räknar med att de kommer tillbaka. Seminariet leds av författaren Joar Tiberg.
Anmälan före 1 maj.


Aktuell information om seminariernas program kommer att kunna hämtas på följande adresser: www.biskops-arn.se , www.Litlive.dk och www.norden.org

fredag, marts 16, 2007

PLIAGE

PRESSEMEDDELELSE

Fotografen og filminstruktøren Steen Møller Rasmussen har lavet en række fotografiske arbejder uden brug af kamera. I stedet har han arbejdet med fotopapir, lys, fremkalder og fixer.
Det er der kommet en lille bog på 32 sider ud af med titlen PLIAGE.
De 32 delvis abstrakte billeder giver mindelser til 80´rnes vilde kunstnere, 70´ernes fotoklubber og ikke mindst til20´ernes fotografiske eksperimenter og dadaismen med Man Ray o.a.
Titlen PLIAGE, som betyder sammenfoldning er taget fra et værk af Marcel Duchamp, men minder på forunderlig vis også om Plagiat, som er navnet på Steens eget lille forlag og filmselskab.

Bogen indeholder til lige 3 tekster der hver især løber som et bånd over alle siderne.
1. tekst er et digt af den unge, men ganske kendte forfatter Martin Glaz Serup.
2. tekst er af Steen Møller Rasmussen selv.
3. tekst er en oversættelse de 2 har lavet fra et engelsk opslagsværk om mørkekammerteknik.
I stedet for at læse teksterne løbende hver for sig, kan man med overraskende udbytte læse dem sammen side for side.

PLIAGE koster 75,- kr. og kan købes i velassorterede boghandler eller direkte fra forlaget.
PLIAGE vil blive præsenteret på Decembristernes åbning på den Frie, lørdag
17/3 kl. 13 - 17. hvor også de
originale fotografier vil være udstillet.
Forlæggeren vil være til stede.


Med venlig hilsen

Jesper Fabricius
Forlaget Space Poetry
Ahlefeldtsgade 24,3.
1359 Kbh. K.
33 15 30 81 / 23 48 93 33
jf@spacepoetry.dk

Brev til Faderen

onsdag, marts 14, 2007

Small Press Publishing. Andreas Brunner skriver om en rig flora af småforlag i Sydsvenskan. Ann Lingebrandt skriver i Norrköping Tidningar om samme event. Og Jörgen Andersson mener i Helsingborgs Dagblad at man, efter at have været på Smått Förlagt-messen, kan konkludere noget i retning af at den gode nyhed for læserne er, at bokfloden är brokigare än någonsin. Den tråkiga (?) nyheten för kritikern (och kanske i förlängningen för kultursidan som institution) är att skrivandet, läsandet och samtalet om litteraturen tycks kunna leva och frodas förutan en allsmäktig smakdomare i den litterära örtagården. Uanset: sådan en messe må vi også have i Danmark - næste år, for eksempel - i samarbejde med Rámus förlag, Inkonst og LiteraturHaus. Den ene dag i Malmö, den næste i København.

To risk fucking everything. Tue Andersen Nexø skriver om at Problemet med overskridelsen og pinligheden og inkompetencen er jo, at også dén bliver til en positur, man kan indtage.

I morgen og i overmorgen. Flemming Munchs sande identitet afsløret. Situationisme-seminar i København. Selv fra Fanø er det fristende at springe på et tog ...

Nyt nummer af Kulturo. Og noget om Perversitetens minefelt ved Politikens Mikkel Bruun Zangenberg.

tirsdag, marts 13, 2007

Nu er turen så kommet til Tyskland.

c/o Helge Bille skrev:

Från: "c/o Helge Bille"
Ämne: Fribilletter
Datum: Mon, 12 Mar 2007 19:38:02 +0000
Til alle & enhver;

der er fribilletter til alle og enhver, som ønsker at se

The Return of The Democracy i Nikolaj Kunsthal/Kirke

i denne uge
torsdag kl. 20
fredag kl. 20
eller
lørdag kl. 17

send en mail med navn og antal ønskede billetter og hvilken dag I ønsker at komme (til udgaaet@hotmail.com)

billetterne afhentes ved skranken i Nikolaj 15-30 minutter inden forestillingen

se www.kunsthallennikolaj.dk
Og det nye credo vi har kommet frem til, lyder: Det er absolutt nødvendig å være naiv, patetisk, latterlig og pinlig. For hvis man som forfatter eller skribent unngår dette, to risk fucking everything up, så kan man heller aldri skrive noe bra.

(...)

Det jeg her vil frem (eller tilbake) til, er at vi på et eller annet punkt må være 1) naive, 2) patetiske, 3) latterlige og 4) pinlige. Ellers blir vi bare prostituerte kulturprodusenter. Undermålere. Svin. Og dette gjelder selvfølgelig i enda større grad når vi skriver dramatikk eller romaner – "skjønn" litteratur. For den geniale litteraturen er alltid definert ved OVERSKRIDELSE; den grenser mot det formløse eller ubedømmelige. Og sånn må det være – det finnes ingen "gode forfattere" som kan gjenta en suksess etter en maldito mal. Til helvete med all reproduksjon!

- Henning Gärtner i sin anmeldelse af, sit brev til Jens Bjørnboe på Litlive.

mandag, marts 12, 2007

Marts 15 og 16

Det forlyder at politiet har sat overvågningskameraer op ved Folkets Hus på Nørrebro.

søndag, marts 11, 2007

HVEM VIL LAVE EN NY BOGHANDEL

Lige over for LiteraturHaus i Møllegade er der et alletiders lokale (74 m2) til en boghandel.

Vi har overtaget det, og leder efter et ihærdigt menneske eller en igangværende boghandler, der vil oprette en ny boghandel på stedet.

Vi håber, at den vil føre meget ny dansk skønlitteratur. Nogle af bøgerne kan vi sælge om aftenen inde i LiteraturHaus.

Meld din interesse på paul@literaturhaus.dk. Fuld diskretion

Kornkammer er flyttet!

og findes nu på KORNKAMMER.DK