tirsdag, oktober 27, 2015

En besøgende behøver jo ikke se på bøger. Biblioteket er så ikke længere et bibliotek, men et kulturhus. Fint nok. Men hvorfor skal det egentlig koste os et bibliotek at få et kulturhus? Hvis der var så hårdt brug for bogløse lokaler, kunne de vel støves op? Det skulle vel ikke være nødvendigt at skille sig af med de bøger, som i dyre domme er indkøbt, indbundet, katalogiseret og opbevaret på vores alle sammens vegne?
Svaret er komplekst. Et aspekt er, at biblioteker og bibliotekarer gerne vil bestå. Det ser de ud til at have overbevist sig selv om, at de får lov til, hvis de bare giver afkald på at have en bogsamling. Dermed ville de som stand betragtet have forbrudt deres ret til at passe på vores bøger – hvis det ikke havde vist sig, at nogle retfærdige iblandt dem faktisk gjorde anskrig.
Det er sent, de gør det, men har vi været der til at hjælpe dem? De må være under et ufatteligt pres fra en ideologisk konsensus om, at bogsamlinger er forældede, latterlige, ja direkte skadelige. Uden politisk bistand fra omverdenen har de omtrent samme chance for at forhindre biblioteksadministratorerne i at ødelægge vores bogsamlinger, som jeg har for at forhindre IS i at ødelægge Palmyra.
- Peter Borum i Politiken

søndag, oktober 25, 2015

Samfund under afvikling / Kulturen som hobby

At Martin Glaz Serup ikke kan aflevere sine bøger til tiden, får han øjeblikkeligt til at handle om at der skulle være noget galt med samfundet. Sikke noget. Vi er det lykkeligste folk i verden. Her er intet galt. Og hvis man ikke kan lide duften i bageriet, kan man jo bare lade være med at læse bøger. Eller indlæg. På Promenaden.

fredag, oktober 23, 2015

Lidt af et løvebrøl

Det metalitterære essayet er ikke nødvendigvis en innsnevring av kampsonen. For mennesker som av ulike grunner ikke kan forflytte seg fysisk, enten fordi de er syke, sitter i fengsel eller lever som kvinner i undertrykkende patriarkalske samfunn, kan slike essay tilby livsavgjørende utfoldelsesmuligheter.
- Sissel Furuseth om det litterære essay (blandt andet) i Morgenbladet.

Skrivedrømme - om at skrive

Seminarrække på Folkeuniversitetet med forelæsninger af Dan Ringgaard, Martin Glaz Serup og Pablo Llambias. Det sker i februar og marts 2016 i henholdsvis Århus og København. Hvis det var noget.

onsdag, oktober 21, 2015

Klods Hans-prisen 2015

PRESSEMEDDELELSE

Denne prestigefyldte pris for en ekstraordinær indsats for at styrke læsning og børnelitteratur tildeles i år projektet 2200 Godnathistorier på Nørrebro i København (postnummer 2200) ved Stine Josefine Dige.
 
Prisen overrækkes på Bogforum, fredag den 6. november, kl. 12:00. Det sker på Bellascenen.
Prisen består i en original tegning udført af Ulrikka Suzanne Pedersen.

Den traditionelle oplæsning af eventyret Klods Hans står Hella Joof for i år.

Kom og hør om projektet og vær med til at fejre prismodtageren.
I mellemtiden kan du læse noget om det her:
https://www.facebook.com/2200godnathistorier?fref=ts

lørdag, oktober 10, 2015

Det eurocentriske litteratursyn kritiserede også forfatteren Mette Moestrup i et manifest, som blev bragt i Politiken søndag. Her opfordrede hun også til oprør mod patriarkatet i litteraturen.
»Der er en vis patriarkalsk holdning, som har været dominerende i kunstlivet, som der har været et oprør mod i de seneste 30 år, og som fortsætter. Jeg er også meget enig med hende i, at vi skal væk fra eurocentrismen. Det kan jeg kun støtte«, siger han.
Men han mener ikke, at teksten rammer helt rent.
»Tanken støtter jeg. Men hvis vi prøver at fæstne det, synes jeg ikke, problemet er så frygtelig stort. Til rektoransættelsen var vi tre kandidater. De to var kvinder, de mødte en bestyrelse med fem kvinder ud af ni, jeg arbejder til daglig sammen med tre kvinder og ingen mænd. Vi har en kvindelig rektor for Kunstakademiet, for Arkitektskolen, for Filmskolen, i Kulturstyrelsen sidder en person, der har ansvar for litteraturen. Det er en kvinde, det er formand for litteraturudvalget i Kulturstyrelsen også, så jeg kan ikke se, hvordan det aktuelt er et stort problem. Men den patriarkalske ideologi har præget kulturen i tusindvis af år, og opgøret mod det skal fortsætte«, siger Jeppe Brixvold her.

fredag, oktober 09, 2015

- Rune Lykkeberg, Niels Lyngsø og Mikkel Krause Frantzen om Michel Houellebecq -
- - - her - - -

Saarikoski & Berner på Tjörn

- - Fred og stille galskab? Virkelig? - - 
- Her? -
Här råder frid och stilla galenskap
Här råder frid och stilla galenskap
Här råder frid och stilla galenskap

mandag, oktober 05, 2015

Efter Camelots fald

- kronik af Hans Henrik Schwab -
- - - her - - -

Nyt nummer af OEI ude nu

- - - OEI #69-70 2015 - - -
- - On Film - -
- ici -

Hvad litteratur kan være

- - Forfatterskolen i København - -
- Peder Skramsgade 2A -
- tirsdag kl.19 - 
- - - Jørn Henrik Sværen - - -
- - - Mathias Kokholm - - -
- - - Andreas Vermehren Holm - - -
- mere her -

torsdag, oktober 01, 2015

Jeppe Brixvold ny rektor på Forfatterskolen i København

Pressemeddelelse
1. oktober 2015

Forfatterskolens bestyrelse har besluttet at ansætte forfatteren Jeppe Brixvold som rektor for skolen i de næste fire år.

Skolens bestyrelse har lagt særlig vægt på, at Jeppe Brixvold som mangeårig underviser på skolen har udvist meget stærke kompetencer inden for skolens kerneområder, specielt i forhold til elevernes tekstlæsninger. Her besidder han en sjælden lydhørhed over for elevernes individuelle styrker og svagheder og forholder sig til alle tekstgenrer med lige stor indlevelse og engagement.

Jeppe Brixvold har et stort overblik over aktuel litteratur, litteraturhistorie, litterær teori, filosofi, billedkunst, musik og film, og desuden et særligt blik for hvordan kunsten spiller sammen med verden i øvrigt. Jeppe Brixvold vil være en kunstnerisk nytænkende leder for Forfatterskolen, samtidig med at han vil værne om de kerneværdier, som uddannelsen er kendt for. Desuden besidder Brixvold et stærkt engagement, som vil komme til at præge udviklingen af elevernes potentiale under hans ledelse af skolen og sikre formålet: at uddanne forfattere på et højt kunstnerisk niveau.
Skolen vil under Jeppe Brixvolds ledelse åbne op for mangeartede kunstnerisk udviklende samarbejder inden for det litterære og bredere kunstneriske felt og dermed fortsætte sin udvikling som en dagsordenssættende uddannelsesinstitution, både i en dansk og en nordisk sammenhæng.
Jeppe Brixvold har på bestyrelsens opfordring været konstitueret rektor i de forløbne måneder, og bestyrelsen har fuld tillid til, at han, i tæt samarbejde med skolens øvrige ansatte, vil varetage skolens daglige drift inden for rammerne af en forholdsvis stram økonomi.

Bestyrelsen glæder sig meget til at følge udviklingen af skolen under Jeppe Brixvolds ledelse.
Jeppe Brixvold tiltræder officielt stillingen 1. november 2015

Jeppe Brixvold (f. 1968) har som forfatter udgivet seks bøger, hvoraf især de to seneste, den delvis selvbiografiske rejsebog Hæfte og romanen Forbrydelse og fremgang, har vist ham som en original stemme i dansk litteratur. For Forbrydelse og fremgang modtog Jeppe Brixvold bl.a. Jytte Borberg-prisen 2008. Brixvolds stil spænder fra en klar ydre realisme over indre bevidsthedsstrømme til en fabulering med mytiske elementer. Den kritiske modtagelse har bl.a. hæftet sig ved musikaliteten i hans prosa. Et element af kultur- og ideologikritik løber igennem de fleste af Brixvolds bøger.
Ud over bøgerne har Jeppe Brixvold skrevet kortprosa, digte og litterære essays om bl.a. forfattere som Jan Sonnergaard, Kirsten Thorup, James Joyce og Roberto Bolaño. Han er uddannet på Den Danske Filmskoles manuskriptlinje og også aktiv i forskellige musikalske sammenhænge, senest med ensemblet Det Yderste Hav. Jeppe Brixvold har i forskellige perioder undervist på Forfatterskolen lige siden Poul Borums tid. Han har således haft erfaring med alle skolens tidligere rektorer.

Vad är det då som utmärker den danska poesin?

- - - reportage fra Göteborg - - -
- her -

Excerpts of ROMAN NIGHTS in Finnish

- - in JANO-LEHTI #4 - -
- here -

Kornkammer er flyttet!

og findes nu på KORNKAMMER.DK