mandag, april 30, 2012

Nogle der er interesserede i mediearkæologi, konceptuel poesi og svensk natur?


Doktorandtjänst vid Linköpings universitet
Litteratur, mediehistoria och informationskulturer

Utlysning av doktorandtjänst i Språk och kultur (Institutionen för kultur och kommunikation), med inriktning mot Litteratur, mediehistoria och informationskulturer. Forskningens fokus ligger på förhållandet mellan litterära (estetiska) praktiker och mediernas historia, med viss tonvikt på de senaste tvåhundra åren. Till de frågeställningar och ämnen som intresserar hör sådant som inter- och transmedial estetik, remediering, arkiv och databaser, avantgardet och medierna, medier och kulturellt minne, biomedier, signaler och brus, sinnenas litteratur- och mediehistoria. Verksamheten är internationellt och interdisciplinärt orienterad, och även om litteraturens historia är en utgångspunkt utgör också bildkonst och musik, till exempel, viktiga undersökningsfält. Sista ansökningsdatum är 18 maj, 2012.

För ytterligare information om tjänsten: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?4588

För ytterligare information om Litteratur, medier och informationskulturer:
http://www.liu.se/forskning/foass/jesper-olsson?l=en&sc=true

fredag, april 27, 2012

tirsdag, april 24, 2012

Når man forsøger at gøre sig selv dummere, end man i virkeligheden er, sker det temmelig tit, at det lykkes.
- C. S. Lewis fra Troldmandens nevø i Niels Søndergaards oversættelse. 

Jerome Rothenberg: Eightieth Birthday Tribute

[via Siliman's Blog]

tirsdag, april 17, 2012

I dag på Forfatterskolen i København, amazing!

I overmorgen i Malmø, amazing!

Legendaren Stig Larsson kommer till Stanza för att framträda med Differnet, dessutom ryska Olga Sedakova, tjeckiska Petra Hulova och danske Morten Søndergaard.

STANZA
När: Torsdag 19/4, kl 20.00
Med: Stig Larsson & Differnet, Olga Sedakova, Petra Hulova och Morten Søndergaard
På: Inkonst (Bergsgatan 29 i Malmö)
Entré: 40:-

lørdag, april 14, 2012

Hr. Rud Brobys Digtsamling >Blod< er et artistisk Forsøg, paavirket af visse litterære Strømninger i Nutidens unge Tyskland. Men øjensynlig har Forfatteren i de fleste af Digtene ogsaa tilsigtet en Virkning af moraliserende Art. I de afskrækkende Skildringer af kønslige Udskejelser har et ungt, idealistisk Digtersind udøst sin Rædsel og sin Harme over den udbredte moralske Perversitet, som er en af Verdenskrigens onde Frugter. Man kan kalde disse Skildringer raa eller modbydelige eller monomane. Men utugtige eller blot letfærdige kan de aldrig i Verden kaldes, idet de lige saa lidt som Billederne i et anatomisk Atlas appellerer til Kunstfølelsen. Sammenlignet med den Frihed, hvormed lyriske Digtere i deres Vers plejer at besynge og befamle Kvindens Yndigheder, er der snarest noget munkeagtigt i denne unge Poets Holdning overfor Vellysten. At stemple hans alvorlige lille Bog som et pornografisk Spekulationsforetagende vilde være en beklagelig Misforstaaelse og en blodig Uret.

Kbhvn, 3die Febr. 1923.

Henrik Pontoppidan

- Henrik Pontoppidan i sin erklæring til forsvar for Rudolf Broby-Johansens Blod (1922), ved appelsagen i Østre Landsret (1923). Ved siden af Pontoppidans erklæring fremkom der erklæringer fra Valdemar Vedel, Vilhelm Andersen og Emil Bønnelycke, der støttede at Brobys bog virkelig var kunst og ikke pornografi. Pontoppidans erklæring, som den er citeret ovenfor, blev senere optrykt i tidsskriftet Quod Felix 6/1925. Morten Thing, hvis efterskrift til 1988-udgaven af Blod (politisk revy) jeg har hentet alt dette fra, mener at der muligvis er faldet noget ud af erklæringen omkring stedet hvor det anatomiske atlas nævnes, men således stod den optrykt i Quod Felix.

Kornkammer er flyttet!

og findes nu på KORNKAMMER.DK