mandag, oktober 23, 2017

The Complete Writing of Gertrude Stein

- here -

INTERNATIONAL CHILDREN'S LITERATURE HAY FESTIVAL in Århus

This year to celebrate the European Capital of Culture Aarhus 2017, Hay Festival is going to Denmark. The International Children's Literature Hay Festival held from 26 - 29 October will be a international celebration of writing for young people. Held at DOKK1 Library festival events are Free but Bookable, and will include a range of ‘in conversation’ events, debates and creative workshops featuring acclaimed children's and YA stars from around the world. See who's participating here.

torsdag, oktober 19, 2017

The Poetry Reading

What is a poetry reading, how does the performed poem differ from the poem published on the page, and first and foremost: how do we read it? This article understands the poetry reading as an independent form of expression, which neither ranks above nor below the written poem, but can be placed alongside it. Contrary to the printed poem, the audience often only has access to the performed poem once – while it is being performed – and is subsequently forced to rely on the memory of the specific reading and situation. Similarly, the body, the voice, the place, the time – and, in the case of recorded readings, also the remediation – are vital to how the poetry reading creates meaning. The article methodologically investigates: How do we approach the poetry reading from an analytical and a theoretical perspective, and includes readings of three poetry readings by Vanessa Place, Pia Juul and Jacques Roubaud.
I just published this article in SoundEffects 1/2017. 

fredag, oktober 13, 2017

Fra Forfatterskolens side på Facebook:

Kulturministeriet indledte i foråret en analyse af det kunstneriske uddannelsesområdes fremtidige organisering. Konklusionen på analysen kan nu anes, og det er tilsyneladende ret vidtgående forslag, der er i spil. Sådan har jeg i hvert fald fået det fremlagt af en journalist fra Politiken i dag.
Når den endelige rapport foreligger på mandag d. 16. oktober, vil kulturministeren tilsyneladende skulle tage stilling til en anbefaling om ikke at bibeholde den nuværende organisering af kunstskolerne. Det kan komme til at handle om en nedlæggelse eller omlæggelse af flere videregående kunstneriske uddannelser.

Det drejer sig om disse skoler: Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Musik Konservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Rytmiske Musikkonservatorium, Den danske Scenekunstskole, Den Danske Filmskole, Forfatterskolen, Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi.
To fremtidsscenarier for det kunstneriske uddannelsesområde tegner sig: Den ene er «To multifaglige institutioner», nemlig en institution i København/Sjælland (ca. 975 studerende) og en institution i Jylland/Fyn (ca. 845 studerende). Den anden model, «En national institution», foreslår tilsyneladende en landsdækkende institution (ca. 1820 studerende) bestående af de nævnte kunstskoler.
Jeg har svaret journalisten fra Politiken følgende på spørgsmålet om Forfatterskolens holdning til forslaget (som vi naturligvis stadig kun kan forholde os hypotetisk til):
"Jeg er skeptisk. Jeg frygter, at en stor institution, som der lægges op til her, ville blive domineret af de store uddannelsers faglige hensyn.

Forfatterskolen har rod i de danske forfattermiljøer, i den nutidige danske litteratur og i litteraturen som kulturarv, og det medfører nogle fagspecifikke hensyn, som nogle gange går uden om det kulturministerielle felt. F.eks. har vi en interesse i formidling af litteratur og litterær talentudvikling, som den foregår på danske skoler og gymnasier og på universitetet. Vi har også en interesse i international litteratur, både igennem møder med udenlandske forfatterskoler og f.eks. invitationer til udenlandske forfattere. De to ting ville vi hellere bruge midler og energi på.
Vi har et glimrende samarbejde med de andre kunstneriske uddannelser, som vi gerne vil fortsætte, men at styrke selve sektoren som et samlet hele, det peger meget indad, synes jeg, og vi er altså mere interesseret i litteraturen som den faktisk findes ude i verden, både i Danmark og internationalt.
Jeg synes, analysen virker upartisk og fair, så vidt som jeg kender den, men jeg kunne godt ønske mig, at den gjorde mere ud af at skelne imellem, hvad der egentlig handler om kunstnerisk videreudvikling og hvad der faktisk er økonomiske, bevillingsmæssige hensyn."
Nu må vi så se, hvor meget der kommer med i avisen. Artiklen om analysen skulle blive bragt i Politiken på mandag.

Vh Jeppe Brixvold

Lyttehaven

- her -

onsdag, oktober 04, 2017

Udkommer i dag!

Fakta om bogen
Titel: Historien om Daniil Kharms
Forfatter: Martin Glaz Serup
Illustrator: Mette Marcussen
Sider: 32
Omslag: Indbundet
Forlag: Jensen & Dalgaard

Kornkammer er flyttet!

og findes nu på KORNKAMMER.DK