mandag, oktober 31, 2016

Historien om et ægteskab

Jeg var gift med en forfatter. Det finnes ingen etikk som beskytter mitt privatliv skriver Marianne Bang Hansen i Aftenposten

Det skulle ikke overraske meg om Aftenposten kommer til å avkreve meg en forklaring om hvem jeg har gjort hva med, og hva jeg «bare» har funnet på, skriver Geir Gulliksen om virkelighetslitteraturdebatten i Morgenbladet

(...)
For meg som forfatter er det utenkelig å skrive noe for å «ta et oppgjør med» det ene eller det andre, eller for å få siste ordet i en sak. Tvert imot, jeg synes det er betenkelig at så mange tror at det hjelper å fortelle sin egen vonde historie i en roman. (Og jeg har sett mange forsøk, siden jeg også jobber i forlag – de aller fleste av disse historiene kommer aldri ut, fordi den som har noe å forsvare eller noe å hevne, nesten alltid ender med å skrive dårlig.) Jeg tror at det i de fleste tilfeller er omvendt: Det du trenger å bearbeide, får du ikke bearbeidet i en roman, det finnes langt bedre måter å gjøre det på enn å skrive.
(...)

- Geir Gulliksen i Morgenbladet

fredag, oktober 28, 2016

Fresh Eyes on Art and Literature in the Public Space

Sabine Nielsen, Jacques Jouet
Louise Juhl Dalsgaard, Kyungwoo Chun
Martin Glaz Serup, Marianne Jørgensen
Morten Søndergaard

- November 25th -
- Godsbanen, Århus -
- admission free -
- more information -
--- here ---

torsdag, oktober 27, 2016

Nyt nummer af Reception ude nu!

- - #75 / 2016 - -
- kan downloades her -
Lars Bo Nørgaard og Troels Emig har en blog kørende, et peephole ind til deres proces. I øjeblikket arbejder de på en grafisk roman, The Compound, og den 5. nov. udgiver de skrift-og-tegningbogen Tanger. Det skulle være ganske vist.

lørdag, oktober 22, 2016

Huellkurven

Huellkurven is an online sound poetry magazine and a series of events dedicated to sound poetry, poésie sonore, lautpoesie, noise poetry, sound-text composition, auditive poesie, audio poetry etc.

- available here -

tirsdag, oktober 18, 2016

Dygtig hund

Sidst jeg mindedes forfædrene, blev jeg meget hurtigt til en hund, der for op på kirkegården og gravede dem op, så den fugtige jord stod om ørerne på mig.
- Mette ThorsenSlagtryk

tirsdag, oktober 11, 2016

Vagant skilles ut som eget selskap

[pressemeddelelse:]

Siden 2005 har Damm/Cappelen Damm utgitt tidsskriftet Vagant, som har kommet med fire utgaver årlig i tillegg til å publisere en nettutgave på Vagant.no. I løpet av denne perioden har Vagant inntatt posisjonen som et av Nordens viktigste kulturtidsskrifter. Vagant ble grunnlagt i 1988, drevet uavhengig frem til 1995, og deretter utgitt i samarbeid med Aschehoug i ti år. Fra og med 1.1.2017 står Vagant igjen på egne bein. Tidsskriftet vil i et par år motta økonomisk støtte fra Cappelen Damm, mens driften omorganiseres. Audun Lindholm, ansvarlig redaktør siden 2007, overtar eierskapet til tidsskriftet.
Vagant har siden grunnleggelsen vært en brobygger mellom forfattere, kritikere og lesere. De skiftende redaksjonene har vært kjent for sin uavhengighet og ureddhet, og har telt navn som Alf van der Hagen, Karl Ove Knausgård og Anne Helene Guddal. I 2013 ble Vagant tildelt Språkprisen av Norsk Språkråd, som den første redaksjonen i prisens historie.

Audun Lindholm uttaler: 
– Cappelen Damm har vært en god forlegger for Vagant. Samarbeidet med forlaget har gjort at vi har kunnet opprettholde Vagant som arnested for nye tanker og talenter i samtidslitteraturen. Det er ikke opplagt at dette skulle være mulig, siden den offentlige støtten til tidsskrifter er svært begrenset i Norge. Under 15 % av vårt årlige budsjett dekkes av midler fra Norsk Kulturråd. Den svenske støtten til de fremste kulturtidsskriftene er tre ganger så stor som den norske. Med Cappelen Damm i ryggen har vi likevel bygget opp Vagant, og ikke minst gjort tidsskriftet til en viktig aktør i en stadig mer tverrnordisk digital offentlighet. Nå håper vi at også andre instanser innser betydningen Vagant har for den litterære offentligheten, slik at vi kan fortsette driften med uforminsket styrke.

Forlagsdirektør Elisabeth Steen uttaler:
– Vagant har siden grunnleggelsen i 1988 vært viktig i samtidslitteraturen, både som skole for nye forfattere og kritikere, boltrested for entusiaster og et kritisk korrektiv. Når tidsskriftet nå blir selvstyrt, har vi tro på at det vil kunne fremstå som en ytterligere uavhengig stemme, ikke minst i kulturpolitiske debatter, i en tid med store endringer i medielandskapet og forlagsbransjen. Audun Lindholm har klare visjoner for tidsskriftet, og forlaget har full tiltro til at han er den rette til å ivareta Vagant-tradisjonen og lede tidsskriftet inn i neste fase.

Vagant 3-4/2016, et dobbeltnummer, utkommer 4. november, og vil være siste utgave av tidsskriftet med Cappelen Damm som utgiver.

Dagens redaksjon: 
Arne Borge, Tore Engelsen Espedal, Anne Helene Guddal, Henning Hagerup, Joni Hyvönen, Audun Lindholm, Ragnild Lome, Hans Jacob Ohldieck, Andreas Töpfer og Øystein Vidnes.
Tidligere redaksjonsmedlemmer
En fullstendig liste over tidligere redaksjonsmedlemmer finnes her: http://www.vagant.no/om/tidligere-redaksjonsmedlemmer/
Kontakt
Audun Lindholm kan nås på telefon 97662032. 
Elisabeth Steen kan nås på telefon 95944578.

Sagt om Vagant:
«Vagant er på vej mod at etablere sig som det centrale kulturtidsskrift i Norden.» – Henrik Torjusen, Standart
«Skandinaviens bästa litteraturtidskrift! Den norska redaktionen har stor internationell utblick, och är ovanligt kritiskt pigg och nyfiken.» – Victor Malm, Expressen
«Norska Vagant – för tillfället Nordens roligaste kulturtidskrift.» – Jonas Thente, Dagens Nyheter

lørdag, oktober 01, 2016

Reception #75 udkommer tirsdag

[pressemeddelelse:]

På tirsdag den 4. oktober udkommer Reception #75. Temaet er Hjem, og nummeret byder på bidrag fra blandt andre Anne Marie Mai, Niviaq Korneliussen, Viggo Madsen, Claus Elholm, Gregers Andersen, Lis Norup, Anna Smedberg Bondesson og Per Thomas Andersen.

Vi fejrer udgivelsen sammen med kulturforeningen FELT. I løbet af aftenen vil der være oplæsninger af Stine Askov, Iben Konradi Brodersen og Emil Kjær Voss samt interview om hjemlighed med lektor Mark Vacher.

Adressen er Enghavevej 80, 3. sal, og det starter kl. 19. Se mere på facebook.

Vi håber meget, at du har lyst og mulighed for at deltage og støtte op om udgivelsen.


Mange hilsner
Redaktionen

Kornkammer er flyttet!

og findes nu på KORNKAMMER.DK