lørdag, december 05, 2009

What needs to be done

Vi mangler et dansk onlinearkiv for litteraturoplæsninger - her peger Kornkammer-kontributorer på forskellige steder på nettet, hvor vel primært poesioplæsninger er tilgængelige, men det er småt og spredt, går i mange retninger og er meget mangelfuldt og tilfældigt.

Vibeke Nielsen peger på Archive.org som et sted, hvor man kan finde mange oplæsninger fra festivaler (som fx fra Audiatur) og på Bibliotek.dk, hvor mange af de oplæsnings-cder der er udkommet er tilgængelige, men problemer med disse steder er blot, at man skal vide hvad man leder efter før man leder for at kunne finde det.

Det samme gælder de oplæsninger der findes i playere på diverse blogs og myspace-sider rundt omkring.

Martin Johs. Møller peger på Forfatterstemmer.dk, men det er også temmelig småt der.

Sidakri henviser til Forlaget Fingerprints eget arkiv, men også det er lokalt, selvom, selvfølgelig, bedre end ingenting.

What needs to be done, er, tror jeg, at en institution eller flere involverer sig i dette, så vi kan få et Archive of the now, et Lyrikline, et Ubuweb, et PennSound. Hvad med om et universitet gik sammen med Kulturministeriet og et større forskningsbibliotek og Danmarks Radio og et større samtidskunstmuseum og nogle aktive aktører for at sikre og tilgængeliggøre vores kulturarv og så videre?

8 kommentarer:

kenneth krabat sagde ...

Jeg forsøgte mig med digterstemmer.dk i 2004, og knækkede halsen på projektet. Men du er velkommen til at få det biografiske og deskriptive forarbejde, hvis du vil gå videre med det.

vh
kk

Sternberg sagde ...

Der er også en del på youtube ...

Kirsten Larsen sagde ...

Der er muligheder for at søge bredt i bibliotek.dk, men det kræver lidt snilde. Vi ser om vi kan lægge nogle muligheder ind fx her Emneoversigt hvor i forvejen arbejder på at få flere digtkategorier ind.
Venlig hilsen
Kirsten Larsen, DBC

Martin Glaz Serup sagde ...

Kære Kirsten,

Det lyder rigtigt spændende - og det vil jo betyde at man faktisk kan søge efter noget man ikke allerede ved hvad er (i modsætning til YouTube); men der mangler, tænker jeg, en portal hvor alt dette materiale kan streames eller lyttes online - et onlinearkiv, teknologien er der jo - - - Måske noget for DBC?

Bedste hilsner
Martin

Vibeke Nielsen sagde ...

Jeg synes, som lytter og kigger, at det her er en debat værd, inden en eventuelt projektplan skydes i gang. Der er jo kæmpe forskel på det projekt, hvor en masse institutioner køres i stilling og så for eksempel UBU, der er drevet på 100% frivillig basis og uden om institutionerne, deres mure og tryghed, begrænsninger...og fordele.

Det glæder mig for øvrigt meget, at DBC (langt om længe) er blevet bevidste om, at der mangler noget meget væsentligt på det skønlitterære område i deres emnelister.

Lige for at præcisere, det jeg skrev sidst. Problemet på nettet og på bibliotek.dk er ikke blot emnesøgninger - altså at finde noget, via et emneord fremfor en eksakt titel eller et navn. Problemet er også, at dele af en bibliografisk beskrivelse, slet ikke kan søges. I bibliotek.dks tilfælde er feltet, hvor der henvises til et eksternt link (fx Myspace), ikke søgbart. På archive.org er det det, der er skrevet på fil-listerne med de specifikke værker og på fil-listerne i playerne, der ikke er søgbart. Derfor kan man, selv om man ved, hvad man leder efter, hurtigt få det problem, at lige præcis det, man leder efter, ikke er indekseret i et af de felter, man kan søge på, fx en titel eller et navn.

Prøv selv at skrive Myspace i bibliotek.dk.

thomas sagde ...

Jeg udgør den ene halvdel af www.forfatterstemmer.dk.

Forfatterstemmer er netop tænkt som et frit tilgængeligt site for oplæst lyrik, hvor man dels kan lytte til poesioplæsning OG selv sende sine bidrag ind, som vi publicerer løbende (lyt i øvrigt til Kenneth Krabats smukke digt Den japanske forbindelse her

Desuden: JA - der skal brobygning til for at skabe brobygning mellem web og oplæst lyrik, digte, litteratur. Derfor går jeg også 100 % ind for brobygning mellem institutionerne. Det ville være smukt, kulturpræserverende og synergetisk, hvis(citat)" universitet gik sammen med Kulturministeriet og et større forskningsbibliotek og Danmarks Radio og et større samtidskunstmuseum og nogle aktive aktører for at sikre og tilgængeliggøre vores kulturarv og så videre".

Jeg er imidlertid lydhør overfor Vibekes advarsel: Det bør gennemtænkes grundigt, hvordan og hvorledes samarbejdet skal forløbe - det ville vel være oplagt at lade DBC og DR tage sig af selve arkiveringsdelen? De har ressourcerne og evnerne til det.

Samtidig bør der være nogen, som har fingeren på pulsen i den levede litteraturverden, der finder sted her & nu foran og bagved pc-skærmen, ude i den fysiske og inde i den virtuelle virkelighed.

Bagved skærmen er der (lykkeligvis) et hav af digtoplæsninger rundt om i landet (på caféer, universiteter, festivaler etc.), og det ville være oplagt at lade nogen drage rundt og optage disse, så der skabes et kontinuerligt flow af indhold til førnævnte arkiver. Jeg vil naturligvis pege på Forfatterstemmer som en oplagt kandidat til at løfte denne opgave (vi var med på årets Århus Festuge med (primitivt) lydoptagerudstyr), men også DR.

Foran skærmen sidder der flere tusinde potentielle digtoplæsere, men disse stemmer har ikke noget rum - Forfatterstemmer er ment som et virtuelt rum (på linje med caféen etc.) for disse private hjemmedigtere.

Det er derfor vigtigt, som Martin skriver, at der bliver skabt et velfungerende onlinearkiv for den oplæste litteratur.

Vi har skabt Forfatterstemmer, fordi vi mener, at stemmen og oplæsningen er al litteraturs moder (og dermed har al kultur sit ophav i stemmen?). Den orale fortælling kommer før skriften, før runerne, før bogen, længe før internettet, og det er derfor nødvendigt ikke blot at dokumentere den oplæste litteratur, men også at skabe mulighed for at forankre det oprindelige i det nye og fremtidige.

Vibeke Nielsen sagde ...

Jeg ved nu ikke om jeg vil kalde det en advarsel...

Men her er et par eksempler på problemer, der kan dukke op, hvis man vælger den institutionaliserede løsning:

1) Der findes en dokumentationsordning for uropførelser af dansk kompositionsmusik. Det er statsbiblioteket, der har indgået aftale med DMF om den. Men, men, statsbiblioteket betaler for den tekniske side af optagelserne. Derfor vil de gerne have en modydelse - og den består i, at de får hele ophavsretten til cd-udgivelser af disse optagelser af musikken, for at kunne tjene pengene hjem igen på handel. Dvs - der ligger ikke noget online og der er heller ikke noget, der hedder hjemlån. Bare nævnt som et enkelt eksempel på, hvordan de offentlige institutioner også er virksomheder...

2) Man plejer at få honorar på minuttakst for at optræde med poesi på DR. Hvad sker der med den ordning, hvis alt pludselig skal stilles til rådighed døgnets 24 timer - af selv samme DR?

Ja, jeg ved godt, at penge er træls...nu hvor synergien lige var så funky, men der er mange barrierer imod den store digitalisering af det hele og det gode samarbejde mellem organisationer, institutioner og kunstnere.

Martin Glaz Serup sagde ...

Men her kan DR da finde ud af det, hvordan de så klarer det med økonomi og ophavsret osv., ved jeg ikke, men DR's Forfatteratlas er i hvert fald en realitet.