fredag, juli 09, 2010

(...) Dessutom känner jag mig smutsig på ett sätt som jag alltid gör när jag har pratat med eller forsökt undvika att prata med en journalist. Det är den lägsta sortens människor. Jag skulle rycka på axlarna åt dem om de inte var ett så allvarligt hot mot vår demokrati och vår längtan efter sanning och nyansering. De röjer vägen för den fascistiska människan och skadar demokratin, sanningen. (...)
- Lars Norén i En dramatikers dagbok (2008)

Ingen kommentarer: