lørdag, august 11, 2018

El Lissitzkys arbejder findes fortsat

– se selv

Ingen kommentarer: