tirsdag, maj 08, 2018

Danmark som usynlig provins

... [Dansk Folkepartis] beslutningsforslag B 84 (...), som var til førstebehandling i Folketinget i marts, indeholder bl.a. et forslag om, at al støtte til udenlandske kunstaktiviteter ophører. Partiet henviser til, at der dermed kan opnås en besparelse på 52 mio. kr., svarende til 9,6% af Statens Kunstfonds samlede midler. ...
- læs mere i Søndag Aften

Ingen kommentarer: