mandag, september 26, 2016

(...)
Selv om der er al mulig grund til, at Fogh – med alt det, han har på samvittigheden – skulle være blevet et mere søgende menneske på sine ældre dage, skal verbet ‘lede’ i bogens titel ikke forstås som ’søge’. Her er der tale om at lede i prins joachimsk forstand – altså, tage ansvaret, styre, gå foran, etc.
(...)
- fra dagens udgave af Føljeton

Ingen kommentarer: