lørdag, august 13, 2016

(...)
I kunsten er det ikke sådan, at værket udtrykker en tanke, der forelå før formen, men omvendt - at værket tænker, mens det tager form. At skabe kunst er 'at tænke i materialet', og derfor kan man heller ikke skrabe kunstens tanke fri af formen, lægge meningen på en sølvske og i triumf bære den rundt udenfor museet.
(...)
- Søren Ulrik Thomsen, fra åbningstalen Dét hvorom man hverken kan tale eller tie (2012) 

Ingen kommentarer: