mandag, november 09, 2015

PLATSEN. TRADITIONEN. SAMTIDEN

ETT SEMINARIUM OM FINLANDSSVENSK POESI FRÅN 80-TALET TILL IDAG UR ETT NORDISKT PERSPEKTiv


- mere her -

Ingen kommentarer: