fredag, oktober 23, 2015

Lidt af et løvebrøl

Det metalitterære essayet er ikke nødvendigvis en innsnevring av kampsonen. For mennesker som av ulike grunner ikke kan forflytte seg fysisk, enten fordi de er syke, sitter i fengsel eller lever som kvinner i undertrykkende patriarkalske samfunn, kan slike essay tilby livsavgjørende utfoldelsesmuligheter.
- Sissel Furuseth om det litterære essay (blandt andet) i Morgenbladet.

Ingen kommentarer: