torsdag, oktober 01, 2015

Jeppe Brixvold ny rektor på Forfatterskolen i København

Pressemeddelelse
1. oktober 2015

Forfatterskolens bestyrelse har besluttet at ansætte forfatteren Jeppe Brixvold som rektor for skolen i de næste fire år.

Skolens bestyrelse har lagt særlig vægt på, at Jeppe Brixvold som mangeårig underviser på skolen har udvist meget stærke kompetencer inden for skolens kerneområder, specielt i forhold til elevernes tekstlæsninger. Her besidder han en sjælden lydhørhed over for elevernes individuelle styrker og svagheder og forholder sig til alle tekstgenrer med lige stor indlevelse og engagement.

Jeppe Brixvold har et stort overblik over aktuel litteratur, litteraturhistorie, litterær teori, filosofi, billedkunst, musik og film, og desuden et særligt blik for hvordan kunsten spiller sammen med verden i øvrigt. Jeppe Brixvold vil være en kunstnerisk nytænkende leder for Forfatterskolen, samtidig med at han vil værne om de kerneværdier, som uddannelsen er kendt for. Desuden besidder Brixvold et stærkt engagement, som vil komme til at præge udviklingen af elevernes potentiale under hans ledelse af skolen og sikre formålet: at uddanne forfattere på et højt kunstnerisk niveau.
Skolen vil under Jeppe Brixvolds ledelse åbne op for mangeartede kunstnerisk udviklende samarbejder inden for det litterære og bredere kunstneriske felt og dermed fortsætte sin udvikling som en dagsordenssættende uddannelsesinstitution, både i en dansk og en nordisk sammenhæng.
Jeppe Brixvold har på bestyrelsens opfordring været konstitueret rektor i de forløbne måneder, og bestyrelsen har fuld tillid til, at han, i tæt samarbejde med skolens øvrige ansatte, vil varetage skolens daglige drift inden for rammerne af en forholdsvis stram økonomi.

Bestyrelsen glæder sig meget til at følge udviklingen af skolen under Jeppe Brixvolds ledelse.
Jeppe Brixvold tiltræder officielt stillingen 1. november 2015

Jeppe Brixvold (f. 1968) har som forfatter udgivet seks bøger, hvoraf især de to seneste, den delvis selvbiografiske rejsebog Hæfte og romanen Forbrydelse og fremgang, har vist ham som en original stemme i dansk litteratur. For Forbrydelse og fremgang modtog Jeppe Brixvold bl.a. Jytte Borberg-prisen 2008. Brixvolds stil spænder fra en klar ydre realisme over indre bevidsthedsstrømme til en fabulering med mytiske elementer. Den kritiske modtagelse har bl.a. hæftet sig ved musikaliteten i hans prosa. Et element af kultur- og ideologikritik løber igennem de fleste af Brixvolds bøger.
Ud over bøgerne har Jeppe Brixvold skrevet kortprosa, digte og litterære essays om bl.a. forfattere som Jan Sonnergaard, Kirsten Thorup, James Joyce og Roberto Bolaño. Han er uddannet på Den Danske Filmskoles manuskriptlinje og også aktiv i forskellige musikalske sammenhænge, senest med ensemblet Det Yderste Hav. Jeppe Brixvold har i forskellige perioder undervist på Forfatterskolen lige siden Poul Borums tid. Han har således haft erfaring med alle skolens tidligere rektorer.

Ingen kommentarer: