lørdag, oktober 10, 2015

Det eurocentriske litteratursyn kritiserede også forfatteren Mette Moestrup i et manifest, som blev bragt i Politiken søndag. Her opfordrede hun også til oprør mod patriarkatet i litteraturen.
»Der er en vis patriarkalsk holdning, som har været dominerende i kunstlivet, som der har været et oprør mod i de seneste 30 år, og som fortsætter. Jeg er også meget enig med hende i, at vi skal væk fra eurocentrismen. Det kan jeg kun støtte«, siger han.
Men han mener ikke, at teksten rammer helt rent.
»Tanken støtter jeg. Men hvis vi prøver at fæstne det, synes jeg ikke, problemet er så frygtelig stort. Til rektoransættelsen var vi tre kandidater. De to var kvinder, de mødte en bestyrelse med fem kvinder ud af ni, jeg arbejder til daglig sammen med tre kvinder og ingen mænd. Vi har en kvindelig rektor for Kunstakademiet, for Arkitektskolen, for Filmskolen, i Kulturstyrelsen sidder en person, der har ansvar for litteraturen. Det er en kvinde, det er formand for litteraturudvalget i Kulturstyrelsen også, så jeg kan ikke se, hvordan det aktuelt er et stort problem. Men den patriarkalske ideologi har præget kulturen i tusindvis af år, og opgøret mod det skal fortsætte«, siger Jeppe Brixvold her.

Ingen kommentarer: