torsdag, marts 26, 2015

Fria seminariet i litterär kritik (validering)

Vi sände vårvintern 2015 ut en enkät till ett representativt urval personer som på olika vis deltagit vid FSL:s seminarieverksamhet och bad om att få nyttja dem som referens vid kontakter med framtida samarbetspartner, myndigheter, institutioner och anslagsgivare.

- - - se de over 50 udtalelser her - - -

Ingen kommentarer: