søndag, november 30, 2014

Takster for kritik i Norge

Håper konkrete prissatser skal gi medlemmene av Kritikerlaget forhandlingsmakt overfor oppdragsgivere:

Kritikerlagets veiledende satser
1) Standard kritikk og kortere kommentartekster kr 4 200
2) Lengre kritikker og kommentartekster kr 7 150
3) Essay kr 9 250
4) Paneldebatt deltakelse kr 2 200
5) Paneldebatt ledelse / Konferansier kr 3 700
6) Kåseri kr 4 000
7) Foredrag (originalt) kr 7 500
8) Foredrag (gjenbruk) kr 4 000
Om satsene
Satsene er beregnet med tanke på kritikernes tidsbruk og at honoraret skal inkludere frilanserens kostnader ved feriepenger, pensjon, sykeforsikring, kontor osv. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg.

Ingen kommentarer: