lørdag, august 23, 2014

Svenska kulturfonden beviljar bidrag till konstkritiker ur Märta och Yngve Bäcks fond. Bidrag kan beviljas för längre studievistelser utomlands till finlandssvenska, finländska eller nordiska kritiker som gjort finländsk eller nordisk konst till föremål för sin publicistiska verksamhet. Också stöd för litterära arbeten avsedda för en vidare läsekrets kan komma i fråga. Ansök elektroniskt senast 15.9.2014

Ingen kommentarer: