fredag, august 22, 2014


Kvinnokampen" - jag är så trött i allt som kallar sig kamp. Eller kampanj. Att man polariserar så att du är en man och jag en kvinna. Här råder kapitalismen, där socialismen. Sådana förenklingar behöver endast byråtkraterna som har sina files.
 - Pentti Saarikoski i brev til Mia Berner 8. III 1978 - fra Din Pentti (1993)

Ingen kommentarer: