tirsdag, august 19, 2014


DETTE LIV

alting ved men-
nesker er
ligegyldigt og
tilfældigt undtagen
den vej, de gaar -
deres tingel-tangel,
deres ansigter
og deres sko -
paa de gode
veje vandrer
de gode -,
og paa de onde
veje vandrer
de onde -
alt andet er
Guds underholdnings-
musik paa vejen
mod det gode, eller
Guds underholdnings-
musik paa vejen
mode det onde -
spørgsmaalet om
vejene er ligesaa
let, som at
vælge navn til
sin elskede -

- gustaf munch-petersen fra Mod Jerusalem (1934)

Ingen kommentarer: