mandag, januar 20, 2014

2013: Kritikerprisen og Georg Brandes-Prisen

Bestyrelsen for Litteraturkritikernes Lav, der er en sammenslutning af danske litteraturkritikere og anmeldere, har nomineret tre kandidater til Kritikerprisen for 2013

Til Kritikerprisen 2013 er følgende kandidater indstillet:

Niels Frank for romanen: Nellies bog, Gyldendal
Marianne Larsen for digtsamlingen: Umulighedsportal, Borgen
Peter Adolphsen for romanen: År 9 efter Loopet, Samleren


Fra Kritikerlavets side vil vi gerne markere indstillingerne af disse tre værker, der i særdeleshed udmærker sig ved deres litterære kvalitet.

Det gør vi med et arrangement på Biblioteket på Rentemestervej den 27. februar kl. 19.30.
Kom og oplev forfattere og kritikere læse fra og præsentere de nominerede værker.
Alle er velkomne.


Modtageren af Kritikerprisen afgøres via afstemning blandt Lavets medlemmer. Der udsendes stemmesedler efter ovennævnte arrangement.

Prisen uddeles torsdag den 10. april kl. 16.00 i Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 Kbh.

Ved samme lejlighed uddeles Georg Brandes-prisen, der ligeledes er på 60.000 kr.
 Prisen går i år til Niels Barfoed for hans portræt: Benedicte – en skæbne.
Se vedhæftede pressemeddelelse for motivering mv.


Begge priser er finansieret af Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Alle er velkomne.

1 kommentar:

Martin Glaz Serup sagde ...

17. Januar 2014. Pressemeddelelse fra Litteraturkritikernes Lav.

Litteraturkritikernes Lav, der er en sammenslutning af danske litteraturkritikere og anmeldere, uddeler hvert år Georg Brandes-Prisen til ”et dansksproget værk, udkommet siden sidste prisuddeling, der på fremragende vis formidler studier i eller refleksion over litteratur. ”

Georg Brandes-prisudvalget, der i år udgøres af Marie-Louise Kjølbye, Peter Stein Larsen og Mikkel Bruun Zangenberg har valgt, at Georg Brandes-Prisen 2013 tildeles

Niels Barfoed for hans portræt: Benedicte – en skæbne. Gyldendal
Udvalgets begrundelse lyder:
Niels Barfoed sætter en væsentlig ny litteraturhistorisk dagsorden ved at fremdrage en overset skikkelse fra Heretica-tiden. Portrættet af Thorkild Bjørnvigs ”hemmelige” kærlighed, Benedicte Hergel, afslører på gribende vis bagsiden af en litterær konstruktion, hvor et menneske inspirerer til digtning, men ikke selv slipper levende fra mødet. Selv på publicerede fotos blev Benedicte klippet ud af den officielle litteraturhistorie. Barfoed er en skarp og indfølende læser af breve, digte og biografiske kilder og supplerer undervejs med egne oplevelser. Bogen er dertil fremragende og bred litteraturformidling.

Georg Brandes-Prisen uddeles den 10. april 2014 kl. 16.00 i
Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 Kbh.
Ved samme lejlighed uddeles Kritikerprisen, der ligeledes er på 60.000 kr. Begge priser er finansieret af Statens Kunstråds Litteraturudvalg.
Alle er velkomne.

Udvalget peger på 3 andre udgivelser, som gjorde sig særligt bemærket i 2013:
Mikkel Krause Frantzén: Lars Skinnebach. Arena Monografi
Frantzén skriver med stor opmærksomhed på et sammensat forfatterskab. Hans originale læsninger gør det klart, hvordan Skinnebach har erobret sin unikke position i ny, dansk lyrik, ikke mindst ved sine henvendelser til læseren som et ”du”, ingen læser vil identificeres med! En smal, spændstig øjenåbner, der viser Arena Monografi-serien som et væsentligt bidrag til moderne dansk litteraturkritik og -analyse.

Louise Mønster: Mødesteder. Om Tomas Tranströmers og Henrik Nordbrandts poesi. Aalborg Universitetsforlag
Fortræffelige analyser, der er forbilledligt klart kædet sammen. Teorierne om poesiens ”steder”, fra torv til skov, introduceres letforståeligt, og hvert kapitel præsenterer et udvalgt ”åsted” eller tema, hvori digtene folder sig ud i et felt af ligheder og forskelle. Nordbrandts ironiske nihilisme og Tranströmers metafysisk farvede helhedsforståelse kontrasteres med smittende engagement og stor sans for den æstetiske oplevelse ved at læse disse fantastiske digtere.

Klaus Rothstein: Ord og handling. Essays. Tiderne skifter
Rothstein går uden om akademiske konventioner og fremdrager en række af litteraturens glemte skikkelser. Beretningerne om de skjulte kanoniseringsmekanismer er glimrende formidlet og overraskende interessant læsning. Bogen rummer essays i den klassiske betydning med personlig vinkel, øjenåbnende iagttagelser og overraskende sammentræf.

Spørgsmål kan rettes til mai@maimisfeldt.dk
Mai Misfeldt, oldermand for Litteraturkritikernes Lav