fredag, april 12, 2013

I dag udkommer Det åbne redskabsskur – Hovedstrømninger i det nye årtusindes danske forfatterskolelitteratur af Tobias Skiveren og Martin Gregersen - de har også en tekst i dagens Information i samme anledning - pressemeddelelsen indsat nedenfor:


”Forfatterskolelitteratur er litteratur, hvor der ikke sker en skid. Den handler ikke om noget. Intet
har den på hjerte; kun formen, overfladen og fortænkte systemer dyrkes. Forfatterskolelitteratur er
en elitær, indoktrineret og uniformeret litteratur, der er smal, uvedkommende og verdensfjern. –
Sådan cirka lyder et karikeret konglomerat af de udsagn, man møder, når snakken i den litterære
offentlighed falder på Forfatterskolen.”

Således indledes Det åbne redskabsskur. Hovedstrømninger i det nye årtusindes danske
forfatterskolelitteratur, der rejser spørgsmålet om, hvorvidt det fremherskende billede af
forfatterskolelitteraturen vitterligt er retfærdigt, nuanceret og fyldestgørende? På baggrund af de
44 debutværker, forfatterskoledimittenderne efter 2000 har begået, søges svaret i en kortlægning
og diskussion af denne litteraturs mest fremtrædende tekstinterne tendenser og kunstgreb samt
disses litteraturhistoriske og -teoretiske baggrunde. Bogens sigte er således at åbne døren til et mere
fagligt og sagligt fundament, der kan erstatte det videnshul, som helt åbenlyst præger samtalen om
Forfatterskolen og ikke mindst dens litterære frembringelser.

Fra bogens fagfællebedømmelse:
”Arbejdet her er levende formidling og danner på samme tid et grundlag for videre forskning på et
felt, der helt korrekt beskrives som hjemsøgt af et ”vidensvakuum”.”

Se Aalborg Universitetsforlags hjemmeside:
http://forlag.aau.dk/Shop/historie-kultur-litteratur/det-aabne-redskabsskur.aspx

1 kommentar:

Martin Glaz Serup sagde ...

Og her Kamilla Løfstrøm på Promenaden.