lørdag, april 27, 2013

[reklame:]
Nu är det dags för Textmässan i Stockholm igen!
Besök OEI och en lång rad andra oberoende förlag och tidskrifter på:


Textmässan 2013
Nürnberghuset (Södermalm, hörnet Högbergsgatan / Björngårdsgatan)
Lördag 27 april kl 11–16

Ingen kommentarer: