fredag, februar 01, 2013

sounds for soloists

Cia Rinne
Curator: Solvej Helweg Ovesen
i samarbete med Signal 

1–24 februari 2013
Vernissage fredag 1 februari kl 18-22
med framträdanden kl 20-21
av Cia Rinne, UKON och Frisk Frugt


sounds for soloists använder poeten och konstnären Cia Rinne sin flerspråkighet för att framföra komplexa och minimala kompositioner i ljud och text. Via vokala utforskningar och tvärspråkliga ordlekar söker hon efter en kärna i språkets snåriga filosofiska och lingvistiska knutpunkter, ofta genom att fokusera på de ljud- eller formmässiga kvaliteterna. Hennes lekfullt konceptuella arbeten för tankarna till såväl dadapoesi och fluxus, som till arvet från den konkreta poesin. Verken i sounds for soloists rör sig i gränslandet mellan skrivande, performance och bildkonst, där språket simultant fungerar både som text, ljud och bild. I utställningen presenteras de två ljudverken sans y/eux och sounds for soloists (i samarbete med Sebastian Eskildsen) i nära dialog med ett urval från de två textbaserade verken notes for soloists och serious cerises.

Under vernissagekvällen presenteras ett tillhörande performanceprogram med läsningar av Cia Rinne och poeten och psykoanalytikern UKON, samt en spelning med musikern Frisk Frugt som använder sig av egenbyggda instrument.

Projektet sounds for soloists har tidigare visats i olika versioner på Grimmuseum i Berlin och The Living Art Museum i Reykjavik och genomförs med stöd från Nordisk Kulturfond och från Svenska Kulturfonden i Finland.

Varmt välkomna!

1 kommentar:

e sagde ...

http://www.signalsignal.org/sounds-for-soloists/