søndag, februar 24, 2013


I øvrigt vil jeg anbefale alle at boycotte baren Nevermind på Nørre Voldgade i København. Natten til lørdag oplevede jeg for første gang i mit liv den racisme i nattelivet man jo ellers hører så meget om - de to meget unge dørmand afviste en arabisk udseende spansk mand i 40'erne (min ven), med den begrundelse at hans EU-kørekort ikke var ID nok til at dokumentere hans alder. Vores selskab bestod udover min ven af tre etniske danskere, vi kom alle ind uden problemer - én af os på et nærmest hjemmelavet IDkort fra en arbejdsplads. Vi brokkede os selvfølgelig, og da vi blev ved og spurgte præcis hvad det var de manglede i forhold til gyldig legitimation ændrede de - efter cirka en halv time - forklaring til at nu kunne min ven ikke komme ind fordi han i mellemtiden var blevet højrøstet, og, vurderede de så, potentielt voldelig. Sådan noget svineri, så ydmygende og skamfuldt! Sagen er naturligvis meldt til Politiet. Personligt sætter jeg aldrig mine ben på det sted igen, og det synes jeg heller ikke at I skulle gøre!

Lov om forbud mod forskelsbehandling
§ 1. Stk. 1. Den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.
Stk. 2. På samme måde straffes den, som af nogen af de i stk. 1 nævnte grunde nægter at give en person adgang på samme vilkår som andre til sted, forestilling, udstilling, sammenkomst eller lignende, der er åben for almenheden.

2 kommentarer:

knudsteffen sagde ...

man tror det er løgn

ks

knudsteffen sagde ...

man tror det er løgn

ks