tirsdag, december 11, 2012


Weaving Politics är ett internationellt tvärdisciplinärt symposium om koreografi, mänskliga rättigheter och våld 
på Dansens Hus i Stockholm den 14 – 16 december 2012. 
För mer information om Weaving Politics, samt fullständigt program se:

Ingen kommentarer: