torsdag, august 23, 2012

Jeg har jo allerede nævnt Louise Mønsters fine artikel om Samtidslyrikkens tværmediale liv, som man kan finde i Kritik #203/2012. Af en eller anden grund har jeg først i dag også fået læst Per Aage Brandts gode artikel om Academia americana, hvor han skriver om sine erfaringer med og i den amerikanske universitetsverden. Den anbefales hermed. Og her gengives artiklens udgang som en slags Kornkammer-service:
Konklusion: Jeg bønfalder verdensånden om ikke at privatisere universiteterne i Europa yderligere, følgende det amerikanske eksempel; de studerende tager netop østpå over Atlanten for at opleve et friere og mere modnende studiemiljø; jag dem ikke tilbage. Støt i stedet egentlig tænkning så meget som muligt, hvor det endnu kan lade sig gøre.

Og hvis nogen skulle have lyst til kritisk at efterprøve de hypoteser eller teste de konklusoiner, jeg her i al fredsommelighed har fremlagt, vil jeg være meget glad for at høre om det.

Ingen kommentarer: