torsdag, juli 12, 2012

Undervisere og studerende er i deres umulige pludren om det symbolske eller det filmiske eller det komplekse eller det sted, forfatteren angiveligt gokker den af mellem linjerne, for mig ikke for andet at regne end en flok kludesparkere.

Som om der står noget mellem linierne.

- Hans Otto Jørgensen fra The Factory (2009)

Ingen kommentarer: