onsdag, marts 28, 2012

Kritikerprisen 2011 til Lars Frost og Georg Brandes-Prisen til Lis Møller

Prisuddelingen foregår torsdag den 12. april kl. 17 hos Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 Kbh. V.

Alle er velkomne

Kritikerprisen for 2011 tildeles Lars Frost (født 1973, debut 2000) for romanen Skønvirke (Gyldendal): Skøn er Skønvirke kun til dels. Den er et skrummel af en fremtidsroman skrevet af stilisten og velfærdsstatskritikeren Lars Frost. Måske fordi fremtiden i sagens natur er usikker er Skønvirke formet efter den katolske dødsmesse. Man kan som romanens morder, Lise, blive åndssvagt trist af at tænke på fremtiden, og man kan som læser blive underligt og umanerligt opløftet af Lars Frosts romankunst.

Modtageren af Kritikerprisen udpeges ved urafstemning blandt medlemmerne af Litteraturkritikernes Lav. Årets øvrige nominerede var Simon Grotrian for bønnebogen: Domkirkeperlen (Borgen) og Susanne Staun for thrilleren: Hilsen fra Rexville (Gyldendal). Sidste års modtager af Kritikerprisen var Christina Hesselholdt for fortællekredsen Camilla - og resten af selskabet (Rosinante).

Georg Brandes-Prisen for 2011 tildeles lektor Lis Møller for afhandlingen Erindringens poetik (Aarhus Universitetsforlag). Komiteen motiverer valget således: Erindringens poetik er et arbejde på højt internationalt niveau, der fremlægger et nyt syn på romantikken, idet Lis Møller fokuserer på erindringen og med intens indlevelse følger og fortolker de billeder, hvorigennem digterne fremstiller dette komplekse fænomen. Med suveræn stofbeherskelse og sikker sans for digtningens figurlige sprog beskriver Lis Møller erindringens funktion hos William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge og Thomas De Quincey og sætter forfatterne ind i en filosofihistorisk sammenhæng, der rækker tilbage til Platon og Aristoteles, Locke og Hume, men også bringes til at pege fremad mod William James, Sigmund Freud og Henri Bergson. Hun trækker de lange linjer, men hun evner også ved præcise nærlæsninger at bringe detaljen i tjeneste hos syntesen.

Georg Brandes-Prisudvalget udgøres i år af Erik Skyum Nielsen, Anders Juhl Rasmussen og Marie Louise Kjølbye. Sidste år modtog Dan Ringgard prisen for monografien Stedssans (Aarhus Universitetsforlag).

Begge priserne er på 60.000 kr. og finansieres af Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Ingen kommentarer: