tirsdag, juli 19, 2011

Tekstene i Den ulne avantgarde - som i tillegg til kjønnsforskning særlig tematiserer det siste tiårets nordiske litteratur og amerikansk musikk - viser at Susanne Christensen for øyeblikket er blant Skandinavias mest markante og velskrivende kritikere. For om tanken er stålsatt, er den også smidig; det samme er språket og oppbyggingen av tekstene. Anmeldelsene hun har skrevet for avisformatet, holder seg fremdeles, flere år senere. Det er litt av en prestasjon.
- Tue Andersen Nexø om Susanne Christensens Den ulne avantgarde (2011) i Morgenbladet.

Ingen kommentarer: