torsdag, november 04, 2010

Det går opp for meg at litteratur som peker på en problemstilling nesten alltid er dårlig litteratur. God litteratur må fungerer som en matrise for tvil som – midt i det tilforlatelige – byr på det uforutsigbare, på situasjoner hvor man knapt tror sitt eget lesende blikk. Det er godt å bli minnet om at det midt i den umodnes usikkerhet lever noe umistelig, nemlig bevegeligheten og åpenheten. Og det er godt å lese en tekst som ikke gir seg ut for å fortelle alt om livet, som ikke synger med om at livet kan og bør belyses i alle detaljer.
- Susanne Christensen i sin anmeldelse af Geir Gulliksens nye roman her.

2 kommentarer:

Susanne sagde ...
Denne kommentar er fjernet af forfatteren.
Susanne sagde ...

Tak for citat, Martin. Om Gulliksens foregående roman "Tjuendedagen" (2009) her.