torsdag, maj 06, 2010

REVOLTE


Vi er angst for den store Revolte -
den store Revolte i Tiden.
Vi blev overrumplede af Revolutioner:
Det bragede i Spanien!
Men musestille sad vi i vort Hi
og mediterede over
den klassiske Kunst.
Og den klassiske Kunst
vendte sit livløse Ansigt imod os.
Og en ny Rædsel kom over os:
Skriver vi for de Levende -
eller skriver vi for de Døde!

Vi skriver for de Døde.
De Levende læser os ikke.
De Levende læser kun Reklame.
- Ja, selv vore Boghandlere foragter os.
Vore Boghandlere lever af at sælge Papir -
det døde Papir -
Fyldepenne og Telegrammer ...
Vi kan ikke tilfredsstille denne Efterspørgsel
paa Fyldepenne og Telegrammer ...

Mine Damer og Herrer -
Dramatikere og Digtere -
nu maa De lave den store Revolte -
den store, litterære Revolte i Tiden:
Nu maa De faa vore Boghandlere til at sælge
levende Papir!

Det levende Papirs Saga er ude.
Nu handler man kun med det døde -
ubeskrevne Papir.
- fra Hulda Lütkens digtsamling Skærsilden (1945)

1 kommentar:

Kamilla Jørgensen sagde ...

Ja, man kunne jo skrive en krimi.