onsdag, februar 17, 2010


I Vårt brokigas ochellericke! diskuterar Per Bäckström olika strategier för att förstå och tolka experimentell poesi, med utgångspunkt i avantgardets sönderbrutna språk, så som det kom till uttryck i exempelvis konkret poesi under sextiotalet. Undersökningens huvudfrågeställning är: finns det traditionella poesiteorier som är användbara för tolkningen av experimentell poesi, eller krävs det helt nya teorier och metoder för att möta detta slags dikter? Analysen rör sig från dansk poetik och Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren och Henri Michaux, via det groteska och psykosens språk till dansk och svensk experimentell poesi.

Der udkommer meget spændende kritik lige nu, men Per Bäckström er den eneste der har fået mig til at lave et visuelt digt til forsiden :)

Ingen kommentarer: