lørdag, februar 20, 2010

"(...) Jeg har heller begynt å tenke poesien som en kontekst man kan jobbe innenfor, enn som et sett med sjangerkonvensjoner, og da sikter jeg både til den lesemodusen man henvender seg til og til poesien som en måte å skape nye språklige konstellasjoner på, gjerne av allerede eksisterende ytringer. I des documents poétiques omtaler den franske poeten og billedkunstneren Franck Leibovici poesien som en 'intellektuell teknologi', og formene som 'verktøy' for mediering mellom tidligere usammenhengende 'dokumenter'. Poesien som lesning. Og siden poesien som nevnt har utviklet spesielt oppmerksomme lesestrategier, tror jeg at den er et helt unikt sted for kunnskapsproduksjon, en måte å forstå verden på hjennom å undersøke hvordan det snakkes og skrives om verden."
- Paal Bjelke Andersen interviewet af Olaf Haagensen i Vinduet #3/2009.

Ingen kommentarer: