tirsdag, januar 19, 2010


FRIA SEMINARIET I LITTERÄR KRITIK

inbjuder till panelsamtal

Rasmus Fleischer, Magnus Florin och

Helena Granström samtalar

under rubriken ”Vad vet kroppen?”

Rasmus Fleischer är skribent och forskare i samtidshistoria, och bloggar regelbundet om filosofi, nätpolitik och kulturteori. Hans uppmärksammade bok Det postdigitala manifestet från förra året behandlar musikupplevelsens villkor sedan digitaliseringens etablerats.

Magnus Florin är författare och dramaturg. Åren 2000–2006 var han chef för Radioteatern och är nu chefsdramaturg vid Dramaten. Hans nya bok Ränderna utkommer i mars.

Helena Granström är författare, kulturskribent och fil. lic i matematisk fysik. Hennes essä Alltings mått från 2008 behandlar relationen språk-kropp. Hennes nya bok, versromanen Osäkerhetsrelationen, har nyss utkommit.

Lördagen den 23/1 kl. 19.00. Fri entré

Konsthögskolan, Skeppsholmen

Lokal: Hus 28

Adress: Holmamiralens torg 8


HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!


För mer info kleos@comhem.com eller magnusw_o@hotmail.com

Ingen kommentarer: