torsdag, november 26, 2009

Her er så EKSTRAVAGANT; både hjemmesiden og de unikke opdateringer der kommer der, og det trykte tidsskrift, nyt nummer ude nu! Kudos!

1 kommentar:

Martin Glaz Serup sagde ...

agant 4/09 ute 01.12

http://vagant.no/kalender/58474_vagant-4-09-ute/forestilling/84195

Få perioder i skandinavisk litteraturhistorie er like mye omtalt som
det moderne gjennombrudd. En usedvanlig produktiv generasjon
forfattere, anført av Georg Brandes, manet til kamp mot samtidens
hykleriske moral og fordervede institusjoner. Med Bjørnstjerne
Bjørnsons formulering var angrepet rettet mot «alle forhold i
Samfundet». Brandes mente å stå på fremtidens side i kampen for
menneskets frigjøring -- fra vanemessige standpunkter og
umyndiggjørende tradisjonsbånd.

Det moderne gjennombrudds ideer ble videreført av kulturradikale
forfattere som Sigurd Hoel og Jens Bjørneboe, og mange har siden
hevdet at sosialdemokratiets omfavnelse av sekstiåtternes
ungdomsopprør medførte det gjennomslaget Brandes kjempet så energisk
for. For 25 år siden ble det slått fast i den første lederen i det nye
Nytt Norsk Tidsskrift: «Det moderne gjennombrudds ideer er langt på
vei gjennomført -- ideene er blitt institusjonalisert virkelighet.»
Ja, enkelte vil ha det til at disse ideene langs utviklingens vei er
blitt en diskreditert virkelighet, at den grensesprengende kunsten
etterhvert inngår friksjonsfritt i forbrukersamfunnet og at et
selverklært progressivt, kulturradikalt «hegemoni» nå står for fall.

De siste månedene har kulturradikalismen igjen havnet på
offentlighetens dagsorden, delvis påskyndet av debattene om de danske
mentalitetsendringene i tiden etter folketingsvalget i 2001. Vagant
4/09 undersøker betingelsene for høstens norske «kulturkamp», og ser
både fremover og bakover. I essayet «Kulturradikalismens fjerde fase»
(Vagant 4/1999) hevdet Eivind Tjønneland at hva kulturradikalere fra
Brandes til 60-tallet hadde kjempet for -- seksuell og individuell
frigjøring -- var realisert, og at en ny kulturkonservativ reaksjon
var i ferd med å vokse frem, blant annet i form av en «teologisk
regresjon» i 90-tallets skjønnlitteratur. Derfor måtte de som fortsatt
hadde radikale ambisjoner endre strategi: «I kulturradikalismens
fjerde fase -- som herved er innvarslet -- må frontlinjene mellom
radikalisme og kulturmasochisme trekkes langt klarere. Først da er vi
rustet til kulturkampen som kommer i neste årtusen.» Under vignetten
Kulturradikalisme nå? kommenterer Jan Inge Reilstad, Bernhard
Ellefsen, Susanne Christensen og Tjønneland begrepet slik det fremstår
i dag.

Ellers byr Vagant 4/2009 på Merzbow i Merzbau, et postkort fra Costa
Blanca signert Sigurd Tenningen, anmeldelser av debutantene Cesilie
Holck, Jenny Hval og Kjersti Annesdotter Skomsvold og litterære bidrag
ved Ero Karlsen, Rasmus Graff, Arve Kleiva, Vitoria Ignacio og Hiromi
Ito. Bår Stenvik skriver om Jon Øystein Flink, mens Anngjerd Rustand
anmelder Agnar Lirhus' fremtidsroman Mount Tupelo, om tv-bildenes
infiltrering av virkeligheten.

Suhrkamp-redaktøren Katharina Raabe bidrar med essayet «Erindringsrom.
Litteratur i det østlige Mellom-Europa siden 1989», og Arild Vange har
oversatt to poetikktekster av den tyske poeten Thomas Kling.
Carl-Michael Edenborg hyller den alltid problemsøkende Stig
Sæterbakken, som i Sverige utgis på Edenborgs forlag Vertigo, i en
tale i anledning forfatterens 25-årsjubileum: «Du har fått mig att
vämjas över mig själv. Du har fått mig att gråta. Du har gjort mig så
mycket ont. Jag älskar dig.»

144 sider
95 kroner

Ansvarlig redaktør: Audun Lindholm

Redaksjon: Susanne Christensen, Bernhard Ellefsen, Anne Helene Guddal,
Erlend O. Nødtvedt, Hans Jacob Ohldieck, Cathrine Strøm og Sigurd
Tenningen

Design: Øystein Vidnes
Omslagsillustrasjon: MVM

Abonnement (Norge): send sms med VAGANT + navn og adresse til 2025.

Vennlig hilsen
/Vagant-redaksjonen