onsdag, september 09, 2009

Er du i Oslo på lørdag?

1 kommentar:

Martin Glaz Serup sagde ...

kl. 13.00, Amalie Skram: Forderag ved Mazdak Shafieian

EN YTRE FORM FOR FELLESSKAP
Om det kulturkritiske i Thure Erik Lunds essays

Helt siden utgivelsen av Om naturen i 2000 og frem til den siste essaysamlingen Om de norske byene og andre essays (2006), har Thure Eik Lund fremstått som en av våre mest særpregede og radikale essayister. Ikke bare gjelder dette hans kritiske holdning i forhold til det moderne, men også evnen til å problematisere maktforholdene i det norske samfunnet.

Men hvordan forholder Thure Erik Lund seg til maktforholdene i vår tid? Til den historiske overgangen fra «disiplinsamfunnet» til «kontrollsamfunnet» - to ulike samfunnsformer, diskutert av tenkere som Michel Foucault, Antonio Negri og Giorgio Agamben? Kan Lund i det hele tatt kalles en kulturkritisk essayist? Og hvis ja, på hvilken måte? Hvordan kommer de kulturkritiske impulsene frem i hans essays?

Mazdak Shafieian, f.1980, er skribent, redaktør i Au petit garage, og redaksjonsmedlem i Vinduet.

Gratis adgang. Velkommen inn.