fredag, oktober 13, 2017

Fra Forfatterskolens side på Facebook:

Kulturministeriet indledte i foråret en analyse af det kunstneriske uddannelsesområdes fremtidige organisering. Konklusionen på analysen kan nu anes, og det er tilsyneladende ret vidtgående forslag, der er i spil. Sådan har jeg i hvert fald fået det fremlagt af en journalist fra Politiken i dag.
Når den endelige rapport foreligger på mandag d. 16. oktober, vil kulturministeren tilsyneladende skulle tage stilling til en anbefaling om ikke at bibeholde den nuværende organisering af kunstskolerne. Det kan komme til at handle om en nedlæggelse eller omlæggelse af flere videregående kunstneriske uddannelser.

Det drejer sig om disse skoler: Det Kgl. Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Musik Konservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Rytmiske Musikkonservatorium, Den danske Scenekunstskole, Den Danske Filmskole, Forfatterskolen, Det Fynske Kunstakademi og Det Jyske Kunstakademi.
To fremtidsscenarier for det kunstneriske uddannelsesområde tegner sig: Den ene er «To multifaglige institutioner», nemlig en institution i København/Sjælland (ca. 975 studerende) og en institution i Jylland/Fyn (ca. 845 studerende). Den anden model, «En national institution», foreslår tilsyneladende en landsdækkende institution (ca. 1820 studerende) bestående af de nævnte kunstskoler.
Jeg har svaret journalisten fra Politiken følgende på spørgsmålet om Forfatterskolens holdning til forslaget (som vi naturligvis stadig kun kan forholde os hypotetisk til):
"Jeg er skeptisk. Jeg frygter, at en stor institution, som der lægges op til her, ville blive domineret af de store uddannelsers faglige hensyn.

Forfatterskolen har rod i de danske forfattermiljøer, i den nutidige danske litteratur og i litteraturen som kulturarv, og det medfører nogle fagspecifikke hensyn, som nogle gange går uden om det kulturministerielle felt. F.eks. har vi en interesse i formidling af litteratur og litterær talentudvikling, som den foregår på danske skoler og gymnasier og på universitetet. Vi har også en interesse i international litteratur, både igennem møder med udenlandske forfatterskoler og f.eks. invitationer til udenlandske forfattere. De to ting ville vi hellere bruge midler og energi på.
Vi har et glimrende samarbejde med de andre kunstneriske uddannelser, som vi gerne vil fortsætte, men at styrke selve sektoren som et samlet hele, det peger meget indad, synes jeg, og vi er altså mere interesseret i litteraturen som den faktisk findes ude i verden, både i Danmark og internationalt.
Jeg synes, analysen virker upartisk og fair, så vidt som jeg kender den, men jeg kunne godt ønske mig, at den gjorde mere ud af at skelne imellem, hvad der egentlig handler om kunstnerisk videreudvikling og hvad der faktisk er økonomiske, bevillingsmæssige hensyn."
Nu må vi så se, hvor meget der kommer med i avisen. Artiklen om analysen skulle blive bragt i Politiken på mandag.

Vh Jeppe Brixvold

Ingen kommentarer: