onsdag, januar 25, 2017

        
REKLAME

KONFERENS
Litterär gestaltning och kreativt skrivande 21 – 22 april 2017 Språk- och litteraturcentrum, Lund
Arrangerad av: Författarskolan vid Lunds universitet & Skrivarlinjen och Skrivpedagoglinjen vid Skurups folkhögskola

I maj 2015 hölls den första nationella konferensen i kreativt skrivande med Linnéuniversitetet, Växjö, som värd. Inbjudna var företrädare för olika skrivarutbildningar vid såväl universitet och högskolor som folkhögskolor och studieförbund, liksom fria aktörer på fältet. Stafettpinnen togs över av Författarskolan, Lunds universitet, och Skrivarlinjen och Skrivpedagoglinjen vid Skurups folkhögskola, vilka nu tillsammans inbjuder till nästa konferens som går av stapeln på Språk- och litteraturcentrum (SOL) i Lund 21 – 22 april 2017.

OM PROGRAMMET:
Konferensen är tänkt som ett tillfälle för utbildare inom ämnet att träffa varandra, knyta kontakter och finna vägar till nya samarbeten. Därför kommer våra pauser, luncher och vår kvällsmiddag vara lika viktiga som seminarier och paneldiskussioner. Med reservation för eventuella ändringar följer här en redogörelse för de två dagarnas huvudsakliga innehåll:

Fredag den 21 april

Vi börjar kl 10 på SOL-centrum, Lund, med registrering och kaffe. Efter några öppningsord presenterar vi oss och våra utbildningar för varandra i smågrupper, informellt och enkelt (förbered inga power-point-presentationer) och har ett inledande erfarenhetsutbyte. Efter lunch för vi en diskussion om litterär kvalitet och värdering, både i helgrupp och i mindre grupper. Ta gärna med er frågor eller funderingar kring begreppen kvalitet och värdering!

Eftermiddagen fortsätter sedan med att vi träffas i helgrupp igen vilket övergår i tematiska samtal i fyra grupper – då har vi alltså parallella sessioner där man i förhand fått bestämma sig för det ämne man vill diskutera. Ämnena till sessionerna har vi vaskat fram ur de förslag vi fått från er efter vår preliminära inbjudan:

1)Nya litterära genrer. Digitala och andra världar.
2)Skrivprocess: den oskrivna texten och den skrivande människan.
3)Dolda och synliga normer i rekrytering och undervisning.
4)Egna texter och andras. Relationen mellan läst och skrivet.

Efter välbehövlig kaffepaus fortsätter vi med diskussion om vad som kommit upp under dagen, innan vi lämnar scenen till Athena Farrokhzad och Joakim Andersson som samtalar om skrivpedagogikens kärnfrågor.

Kvällen avslutas med middag interfolierad med eller inledd av följande programpunkt:                 
 Vad är konstruktiv respons? Humorduon Svensk samtidsforskning alias Lovisa Eklund och Helena Fehrman genomför en simulering av det ultimata textsamtalet.        
  
Lördagen den 22 april

Vi börjar med ett samtal baserat på gårdagens erfarenheter och kanske andra eftertankar. Nästa stora ämne att behandla samlat blir respons, som introduceras för hela gruppen av lärare från Skurups Skrivpedagoglinje och sedan hanteras i fyra parallella grupper.

Efter lunch fortsätter vi med en paneldiskussion kring den konstnärliga forskningen och dess relation till skrivpedagogiken och författarutbildningarna. Detta pass presenteras av lärare från Författarskolan i Lund med speciellt inbjudna gäster.

Fram emot 14-tiden är det dags för en sammanfattning, kanske att fundera på förutsättningarna för nästa konferens, samt ventilera lite förslag till nordiska samarbeten (det senare en fråga som vi hoppas diskutera informellt vid flera tillfällen under dagarna). Sedan är det slut.        
        
FÖR ANMÄLAN: Anmälan sker i två steg:

1)Skicka ett mail till lars_gustaf.andersson@litt.lu.se där du ger följande uppgifter:

a) Ditt namn och din institution, skola eller motsvarande.
b) Vilken sessionsgrupp du helst vill tillhöra på fredag eftermiddag (se programinformationen ovan).
c) Eventuella noteringar om kost (allergier, vegetarisk kost o liknande)

2) Betala in konferensavgiften, 675 SEK, på Lunds universitets bankgiro 5051-4728. Märk betalningen ”Skriv17 500100”. Avgiften täcker bland annat två luncher, kaffepauser samt en kvällsmiddag.

Anmälan och betalning måste vi ha senast 31 januari. Antalet platser är begränsat till 70.

I planeringsgruppen har under året ingått: Joakim Andersson, Lars Gustaf Andersson, Helena Fehrman, Joakim Forsberg, Therése Granwald, Claes-Göran Holmberg, Carola Mikaelsson, Oscar Nilsson Tornborg


Ingen kommentarer: