fredag, juni 01, 2012

POLEMISK

det mindste Tryk paa et raadent Æg,
og Skallen brister i Stykker;
da sprøjter det op i dit Syn og Skjæg
og lugter som alle Ulykker.

Jeg trykked engang paa en saadan Fyr.
Paa hvem? Dit Spørgsmaal kan spares.
Min Dristighed faldt mig forøvrigt dyr,
thi Lugten - Gud Fader bevares!

Kjbh. Novbr. 1894.
- Jeppe Aakjær
[Tak til Kamilla Löfström for digtet]

Ingen kommentarer: