torsdag, februar 23, 2012

Torsdag den 23 februari.

Stadsbiblioteket i Malmö.
Kung Oscars väg 11, Malmö.
Gullbergrummet.

• kl. 15.00 – 17.00

”Barnlitteraturkritiken; hur mår den? Vad är ett barn? Vem är barnet?”

Medverkande:
Ulf Stark, författare.
Karna Nyström, litteraturpedagog i Simrishamn.
Kari Sønsthagen, ledare på Forfatterskolen for
Børnelitteratur vid Århus universitet.
Martin Glaz Serup, barnboksförfattare, kritiker och
lyriker, Köpenhamn.

Barnlitteraturen bearbetar alltid gränsen mellan barn och vuxna i och med att den alltid riktar sig till, och oftast handlar om barn. Samma sak gäller förstås barnlitteraturkritikens alla former, från recensionen, till litteraturförmedlingen och i urvalet av böcker för inköp. Vuxna skall göra sig en föreställning om vad ”barn” behöver, tycker om, ogillar, skräms eller växer av. Den vuxne barnlitteraturkritikern har aldrig rätt ålder, men gör det något?

Hur utbildar vi och ”konstruerar” vi barnet i det konkreta kritiska arbetet, som bibliotekarier, som författare, som kritiker, och som läsare? Är det ett problem att barns väg till litteraturen
nästan alltid passerat vuxnas filter?

Seminariet vänder sig till bibliotekspersonal, kritiker, lärare och Kritikfestivalens besökare.

Moderator: Magnus William-Olsson, poet och kritiker.

Ingen kommentarer: