onsdag, august 16, 2006

"(...)Er det det, der irriterer? At jeg (jeg vil ikke tale på de andre redaktørers vegne; jeg har indtryk af, at det især er de ledere, jeg har været hovedforfatter på, folk bliver hidsige over) ikke ser det smalle og eksperimenterende som kvaliteter i sig selv, og at jeg tillader mig at sige, at der ganske enkelt er litterære projekter, der er langt mere interessante end andre? Hvormed jeg (ok, vi) stiller krav ikke bare til litteraturens udførsel, men også til dens ærinde. Jeg er træt af den ligegyldighed, der ligger i forestillingen om, at alle 'bare skal gøre deres ting'. Så heller skråsikre og kantede udmeldinger om tingenes tilstand i det litterære felt(...)"

"(...)Min kritik er i øvrigt ikke politisk i dén forstand, at jeg vil af med Kastholm, fordi han er borgerlig. Jeg syntes, han skal gå, fordi hans udnævnelse nu ligner en politisering af embedsapparatet. Og den udvikling bryder jeg mig ikke om.(...)"

- Tue Andersen Nexø, redaktør på Den Blå Port, i to forskellige kommentarer om poesi og politik - og vel bredere, om kunstens rolle i samfundet - HER.

Diskussionen - sådan ser det ud her fra - er kommet meget til at dreje sig specifikt om tidsskriftet Den Blå Ports 'nye redaktionelle stil' og om et særligt miljø af forfattere der (muligvis) er centreret omkring det tidsskrift. Det er fint nok - et sted at starte, og hundrede gange hellere være konkret, end abstrakt programmatisk - men kunne man ikke også træde et skridt tilbage og se på feltet bredere, netop se på kunstens rolle i samfundet, for nu at udtrykke det lidt bombastisk, kigge på den politiske tendens i den nyere danske poesi (og skønlitteratur i det hele taget), det er vel ikke et tilfælde at det kommer nu, er det? Er det kun en forbigående trend (det er det sikkert...), men at den er politisk eller politiseret, skyldes det en ren tilfældighed, kunne vi ligeså godt have fået en masse litteratur om hunde eller digtvers der begyndte med store bogstaver eller hvad ved jeg? Jeg tror det ikke (at det er tilfældigt, at det så at sige kun er et stilistisk virkemiddel, sådan som jeg synes det ser ud som om Mads Eslund foreslår det); men hvad tænker I?

Ingen kommentarer:

Kornkammer er flyttet!

og findes nu på KORNKAMMER.DK